lördag 21 oktober 2017

Vardagsmiljöns NÄR – VAR – HUR.Visst är den mobila tekniken fantastisk, med ett stort urval av möjligheter att kommunicera.
Läste för ca 5 år sedan att elförbrukning av de svenska mobilmasterna skulle ta lika mycket energi som 4 svenska normalstora samhällen, det var för ca 5 år sedan och det har inte blivit någon minskad förbrukning sedan dess, skulle tro att dagens energiförbrukning tillhör de hemligstämplade dokumenten.

EU och svenska myndigheter talar om att spara energi, men inte när det gäller mobilmaster m.m. Mycket snack och lite verkstad är inget ovanligt eller kanske det pågår någon utredning i långbänk.

Mikrovågsstrålning är miljörelaterat, men det talar myndigheter och organisationer inte om, (av ekonomiska vinstintressen från operatörerna). Då skulle hela den mobila infrastrukturen falla som ett korthus.

Vi vet att med 5G kommer ett stort antal wifi-nätverk öppnas i tätorter, offentliga lokaler m.m. i betydligt större utsträckning än idag.
Denna enastående teknik har även en baksida: Wifi, mobiltelefoner och mobilmaster sänder ut mikrovågsstrålning, användaren utsätts mer eller mindre för höga strålningsnivåer, som kan medföra ohälsa av olika slag.

Strålskyddsmyndigheten SSM talar i små ordalag om försiktighetsprincipen. Bioinitiative Report 2012 granskade 1 800 forskarrapporter. Där påvisas skador på levande varelser vid strålningsnivåer redan vid 30 µW/m2 i täthet, något vi inte får blunda för.

Därför bör kabelanslutet nätverk användas i större utsträckning som internetlösning.
När, var och hur vi använder trådlös teknik, är avgörande på hur vi påverkar vår hälsa eller ohälsa. Det finns ett stort antal människor, som idag mår dåligt, är sjuka eller drabbats av en överkänslighet, där deras kroppar reagerar när de utsätts för elektromagnetiska fält eller mikrovågsstrålning från trådlös teknik.
Att reagera från yttre påverkan är inte särskilt ovanligt idag, det är många som har olika former av överkänslighet, eller allergier som det heter i vardagsspråk, så när, var eller hur vi blir utsatta och blir påverkade, är av stor betydelse hur vi kommer att må framöver.
Egon Reiver, EksjöInga kommentarer:

Skicka en kommentar