måndag 30 november 2015

TILLGÄNGLIGHET ELLER NÄR - VAR - HUR?
Tillgänglighet är en självklarhet för de flesta, en självklarhet som inte får ifrågasättas eller naggas i kanten.
Vad innebär tillgänglighet för den som äger en funktionsnedsättning?
Vad innebär begränsad rörelsefrihet?
Vad innebär mänskliga rättigheter enligt FN-konventionen och hur efterföljs den?
Elöverkänsligas Förbund är medlem i Handikappförbundet som består av 39 handikappförbund.
Elöverkänsligas Riksförbund har ca 3000 medlemmar, som stöder personer med el- och strålningsöverkänslighet, en funktionsnedsättning som begränsar tillgängligheten totalt, mer eller mindre i samhället.
Begränsning och uteslutning från samhället handlar om att besöka offentliga lokaler, resa med tåg och buss, gå på bio eller teater, närvara vid andra sammankomster, möten och liknande arrangemang.

Information om el- och strålningsöverkänslighet saknas inte, ändå förnekar Strålskyddsstyrelsen, Boverket, telekomindustrin m.fl., att symtomen elöverkänslig inte existerar med uttalandet: ”Det är inte vetenskapligt och erfarenhetsmässigt beprövat”. Att med dessa ord förneka verkligheten är att kränka och ignorera de människor med funktionsnedsättning.

Ingen person vill frivilligt bli sjuk eller må dåligt av elektromagnetisk strålning från trådlös teknik, att frivilligt lämna sin karriär, sitt sociala liv, sin frihet och kanske det hem de byggt upp.  
Att då förneka den symtom som psykisk eller går ej att sätta diagnos på, tillhör inte mänskliga rättigheter.
När kroppen reagerar på en överkänslighet från yttre påverkan, likt all annan allergi, så är det verkligen inget annat än erfarenhetsmässigt beprövat.

Socialstyrelsens miljörapport från 2009 beräknades ca 3,2 % av den vuxna befolkningen, ca 300 000 vara drabbade av el- och strålningsöverkänslighet och allt fler yngre drabbas i allt högre grad med problemen.
2011 kom Europarådet ut med Resolution 1815, där Europarådet uppmanar medlemsländerna att ägna särskild uppmärksamhet på el- och strålningsöverkänslighet och att vidtaga de åtgärder för att skydda  människor från strålning.
I maj 2015 vädjade 200 vetenskapsmän till FN, WHO och medlemsländerna om skydd mot de hälsorisker som mikrovågsstrålning kan medföra, samt bättre information om riskerna till alla.

Att använda sin mobiltelefon och annan trådlös teknik är en självklarhet för de allra flesta och ett eget beslut till handling.
Att visa hänsyn och förståelse till alla dem som har drabbats av funktionsnedsättning av olika slag, ska vara en självklarhet, även om funktionsnedsättning inte syns fysiskt eller psykiskt.

Hos många med olika symtom, syns inte problemet utanpå, det må vara olika typer av allergier som har brutit ner motståndskraften hos individen, som medför att yttre påverkan ytterligare bryter ner immunförsvaret/motståndskraften/välbefinnandet.

Något som man ogärna vill tala om är mikrovågsstrålningen från trådlösa nätverk - WiFi routers - läsplattor - som har massinförts i skolorna, det skapar för många elever och lärare sömnproblem, huvudvärk, koncentrationsproblem och andra vanliga symptom på mikrovågsstrålning, som ofta är ”inkörsporten” eller början till el- och strålningsöverkänslighet, strålsjuka och mikrovågssyndrom.

Att uppnå bättre tillgänglighet för många med funktionsnedsättning, finns det betydligt bättre möjligheter till i de flesta fall. Saknas vilja, passivitet och empati från ansvarigt håll, då saknas också byggstenar för att bygga upp en tillgänglighet.
Det myndigheter som SSM Strålsäkerhetsmyndigheten går ut med är försiktighetsprincipen, men förstår mobilanvändare vad det betyder:
Försiktighetsprincipen innebär att det finns en svag misstanke om att långvarig mobilanvändning ökar risken för vissa tumörtyper. Det finns även en svag misstanke om att magnetfält från kraftledningar ökar risken för barnleukemi. Därför tillämpar Strålsäkerhetsmyndigheten försiktighet på dessa områden. 
Strålsäkerhetsmyndigheten tillämpar den s k försiktighetsprincipen när den tillgängliga vetenskapliga kunskapen är otillräcklig för att säkert kunna dra en säker slutsats om en möjlig miljö- eller hälsorisk föreligger vid vissa verksamheter. Principen innebär att onödig exponering för strålning ska begränsas om det kan ske till rimliga kostnader och konsekvenser.
När det gäller magnetfält och trådlös teknik tillämpar Strålsäkerhetsmyndigheten principen i två fall: MOBILTELEFONI och KRAFTLEDNINGAR.

Som pappa och morfar tycker jag tekniken är fantastisk med stor användarbredd och tillgänglighet för väldigt många, samtidigt ser jag med oro på hur den trådlösa tekniken forcerar fram utan att ifrågasätta de hälsorisker som kan uppstå.
Jag inser mer och mer hur viktigt det är att använda mobilen på rätt sätt, vid rätt tillfälle och i rätt miljö.
Så länge som marknaden inte kan garantera att mobilstrålning är ofarligt, (de hänvisar till vetenskaplig beprövad erfarenhet), så länge måste det betraktas som risk och kan skada människor, (erfarenhetsmässigt beprövat).

Ingen av de personer som blivit sjuka eller mår dåligt av elektromagnetiska fält och trådlös teknik, har blivit det av fri vilja, utan kroppen reagerar på en överkänslighet från yttre påverkan, likt all annan allergi (överkänslighet) som drabbar så många människor runt omkring oss.När mobiltelefon eller annan trådlös teknik används, omges man av mikrovågsstrålning från den trådlösa tekniken. Viktigt att ha i åtanke.
Mobilstrålningen påverkar hjärnans funktion, oavsett vad du tycker om trådlös teknik. Den som blir utsatt av strålningen kan få problem med sömnen, som påverkar frisättningen av sömnhormonet melatonin. Enligt Socialstyrelsen har sömnmedel till barn och ungdom ökat flera gånger om under senare år och under 2012 fick drygt 12 000 barn lugnande läkemedel, en befogad fråga - Varför?


VAR bör jag inte använda min mobiltelefon?
  1. Under huvudkudden är det total radioskugga, mobilen med alla sina appar går på högvarv och sänder med högsta strålningsstyrka.
  2. Med några centimeter mellan mobilen och ditt huvud, exponerar du din hjärna med väldigt hög mikrovågsstrålning.
  3. En av Australiens mest kända hjärnkirurger, dr. Charlie Teo säger: "Jag är oerhört oroad, bekymrad och ledsen över alla de barn jag möter, som kommer in med maligna hjärntumörer. Vi tillåter något som är fruktansvärt fel."


HUR? Vid samtal i mobiltelefon, använd handsfree eller högtalarfunktionen.
Använd inte mobilen när du åker bil, buss eller tåg, om du måste - ha korta samtal, (metallkarossen skärmar av mikrovågorna mellan din mobil och mobilmasten).
Att stå ute med bra täckning är bästa placering när du talar i mobilen, då exponeras du för betydligt mindre av mikrovågsstrålning.


Egon Reiver.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar