fredag 8 mars 2013

Tillgänglighet för alla


Tillgänglighet för alla är något som myndigheter, kommuner och politiker talar varmt om, men vilken bärkraft och betydelse har ”Tillgänglighet för alla”? Visst vill de genomföra möjlighet till tillgänglighet för alla, men tyvärr finns det starkare intressen som påverkar beslutunderlag och handling. Mellan ord och handling är det alltför stort gap.

HSO i Jönköpings län skriver på sin hemsida. HSO består av 35 olika föreningar för personer med funktionsnedsättning. Vår organisation grundar sig på att alla människor är lika i värde och har samma rättigheter och är religiöst och partipolitiskt oberoende. Vi arbetar för ett samhälle tillgängligt för alla. Personer med funktionsnedsättning skall kunna leva självständigt och med självbestämmande.

Så visst finns det många människor med funktionshinder i Jönköpings län, vilka kommuner och myndigheter lever upp till detta i vårt län? När man börjar syna så finns det stora brister, mycket som faller mellan stolarna, likväl talar kommunens politiker och tjänstemän om fokus på människan i sin målsättning med sin översiktplan.
Ett samhälle för alla – program för funktionshinderpolitiken i kommun, FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN-konventionen om barnens rättighet, människan först och främst, tillgänglighet för alla. Detta är några exempel som jag vill lyfta fram, för familjen Svensson är inte detta kanske något problem, kanske inget att lägga större vikt vid eller fundera på. ”Vi har det så bra så vi klarar oss…..”

35 olika föreningar för personer med funktionsnedsättning i Jönköpings län, gånger ett stort antal föreningsmedlemmar och personer som inte är anslutna till någon organisation, mörkertalet är stort.
En del av dessa människor räknas inte in i samhället, de kan inte utföra något jobb eller det jobb de hade önskat p.g.a sitt funktionshinder.

Myndigheterna lyssnar hellre på dem som utger sig som ”experter” (de med social statlig makt och ekonomiska intressen) istället för de verkliga experterna - de som har drabbats av en funktionsnedsättning, de som med egen erfarenhet vet vad det handlar om.
Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län är 1 av 35 föreningar i HSO Jönköping, som är medvetna vad det handlar om, som är sina egna experter med erfarenhet på el- och strålningsöverkänslighet, men de har ingen status i samhället.

Egon Reiver
Ordförande i Elöverkänsligas Förening i Jönköpings län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar